نام مقاله : دوره ی مقدماتی آموزش پایتون - جلسه ی اول

تعداد صفحات : 7 صفحه

زبان : فارسی

ناشر : ایران پایتون


دانلود


 برای دیدن ادامه این مجموعه کلیک کنید